Stichting On Toer
© copyricht Stichting On Toer

Vrienden van SOT

Kwaliteit van leven

Vind je het ook belangrijk dat mensen met een beperking kwaliteit van leven verdienen? Dat ze uit hun isolement gehaald worden en dat ze zoals ieder ander leuke dingen beleven, contacten kunnen onderhouden en inspiratie op kunnen doen? Je kunt Stichting On Toer daarbij helpen. Wij organiseren ieder jaar vele laagdrempelige activiteiten voor mensen met een beperking. Op deze site lees je daar meer over. Om deze activiteiten te kunnen blijven organiseren en om mensen te kunnen blijven helpen is veel geld nodig. Stichting On Toer is een non-profit organisatie en genereert zelf inkomsten uit de verhuur van de belevingsvloer. Bestuur en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding, dus alle inkomsten gaan naar de activiteiten voor mensen met een beperking.

Vrienden van SOT

Een mogelijkheid om onze activiteiten te ondersteunen is door een vriend te worden van Stichting On Toer. Dat kan door bijvoorbeeld eenmalige sponsoring, maar ook dat U een bepaalde activiteit sponsort. Dan ‘oogmerken’ we die financiële bijdrage voor uw specifieke doel. Ook kunt U op uw eigen site een banner of link van Stichting On Toer plaatsen.

Wat doen wij voor U?

Vermelding op onze website, flyers, uitdelen van promotiemateriaal en natuurlijk de vele blije gezichten. Uw bijdrage mag naar: Stichting On Toer Druten NL96 RABO 0160 0547 29 O.v.v vrienden van SOT Wilt U meer weten, bel of mail ons op sot@live.nl

Stichting On Toer als je er even uit wilt!